WİPO Davaları Hakkında Bilinen Yanlışlar

WİPO Davaları Hakkında Bilinen Yanlışlar

Alan adı uyuşmazlık ve çözüm politikaları (UDRP ) , üst seviye alan adlarının (gTLD) ve ülke kodlu alan adları( cCTLD)’nın kaydını gerçe­kleştirenlerle, üçüncü taraflar arasında, domainlerin kötü niyetli kaydına ve kullanımına ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde yasal çerçe­veyi belirleyen kurallardır.ICANN tarafından kabul edilen Alan adı Uyuşmazlıkları Çözüm Politikası (UDRP)’nın bir uygulaması olan WIPO davalarına , çeşitli domainler üzerinde hak arayanlar tarafından sıkça başvurulmaktadır.

UDRP politikaları, ICANN tarafından 1999 yılında kabul edilmiş olup, domain kaydı gerçekleştiren tüm kullanıcılar peşinen bu kura­lları kabul etmiş sayılır. ICANN akrediteli tüm kayıt şirketleri(örneğin : NicProxy.com) domain ile ilgili uyuşmazlıkların çözüm sürecinde bu politikaları uygulamak zorundadır. İnternet alan adlarının, hak sahipleri dışında kişi ve kurumlarca kayıt edilmesi ya da kötü niyetli kullanımı, hak sahiplerinin (marka, kişi) WIPO davalarına sıkça başvur­masına sebep olmaktadır.

WIPO’ya ve WIPO Tahkim ve Arabulucu­luk Merkezi’nde açılan davalara ilişkin bilinen önemli bazı yanlışlar var. Bu yanlışları çok fazla hukuk diline girmeden, mümkün olduğu kadar sade bir şekilde aşağıda izah edilmiştir.

1) WIPO, ICANN’e bağlı bir kurumdur

WIPO, ICANN nezdinde bir kurum değildir. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, dünyada fikri mülkiyet haklarının korunmasını ve yaratıcı et­kinliği teşvik etmek amacıyla , Birleşmiş Millet­lerin özelleşmiş 17 örgütünden birisidir.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)’ne bağlı ,WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Mer­kezi(WIPO Center) , yukarıda belirtilen UDRP politikalarına bağlı prosedürlerin yönetimin­de görev alan , ilk uyuşmazlık çözümü servis sağlayıcılarındandır.

WIPO dışında çeşitli diğer uyuşmazlık servis sağlayıcıları da bulunmaktadır (örneğin : Asian Domain Name Dispute Resolution Centre , (ADNDRC)

2) WIPO Davası açabilmek için bir kurum olmak zorunludur.

Kişiler de alan adının kötüye kullanımına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü için WIPO’ya başvurabilir ve dava açabilirler.

3) WIPO’ya gönderilen her türlü şikayet kabul edilir

WIPO’ya gelen bir şikayetin kabul edilebil­mesi için üç temel şartın gerçekleşmesi gere­klidir:

1-İtiraza konu alan adının şikayet sahibinin markası ile aynı ya da karıştırılacak derecede benzer olması

2-Alan adı sahibinin aIan adı üzerinde

geçerli bir hak ya da yasal bir çıkara sahip olma­ması

3-Alan adının tescil ve kullanımının kötü niyetli olması

4) WIPO davası sonuçlarına yerel mahke­mede itiraz edilemez

WIPO tahkiminde gerek tahkim esnasında gerekse sonrasında tarafların millî mahkeme­lere müracaat etmelerine engel bir durum söz konusu değildir.

5) WIPO davası çok yüksek ücretlerle açıla­bilir.

Uyuşmazlığın niteliğine göre değişmekle birlikte 1500 Amerikan Doları gibi bir ücretten başlar ve davaya atanacak hakem sayısına göre değişebilir. Detaylı fiyatlandırma için bakınız

6) Tarafıma açılan WIPO davasına İngilizce savunma yapmam gerekiyor

WIPO, alan adı sahibine, Türkçe savunma yapma seçeneği de sunmaktadır.

7) WIPO davası açabilmek için mutlaka bir avukata ihtiyacım var

WIPO davası açabilmek ve hakkınızda açılan davalara savunma yapabilmek için ,bir avukat zorunluluğu yoktur. Fakat sürecin sağlıklı işle­mesi için hukuki bir destek almanız faydalı olabilir.

8) WIPO davasını kaybeden taraf tazminat öder

WIPO davaları yalnızca alan adının mülkiye­tine ilişkin kararlar verir ve kaybeden tarafın, WIPO tarafından herhangi bir tazminat ödeme­ye mahkum edilmesi söz konusu değildir.

9) ccTLD domainler için WIPO’ya gidemem

Gidilebilir. ccTLD (örneğin marka.cc) alan adları ile ilgili uyuşmazlıklar için de WIPO’ya başvuru­labilir. WIPO’ya konu olabilecek ccTLD listesi için bakınız

10) WIPO davası , domaini kaydeden şir­kete de açılabilir

WIPO davaları ,domain kayıt şirketlerine karşı açılamaz. Yalnızca domaini mülkiyetinde bulunan kişi ve kurumlara karşı açılabilir.

11) WIPO davalarının sonuçlanması çok uzun sürer

WIPO davalarına ilişkin kararlar bildirimi ,

şikayetin WIPO’ya ulaşmasından sonraki 60 gün içinde alınarak ,taraflara bildirilir.Sonrasında tarafların yerel mahkemede itiraz hakları vardır.

12) WIPO davalarına bakan hakemler ICANN tarafından atanır

Hakem heyeti, dava taraflarından, kayıt şirke­tinden ve ICANN’ den bağımsızdır.

13) WIPO davası açıldıktan sonra taraflar anlaşmaya gidemez

WIPO davası için başvuru, WIPO tarafından alındıktan sonra, tarafların kendi aralarında anlaşmaları halinde, WIPO’ya bildirim yapılırsa, dava süreci durdurulabilir.

Kaynak:Hosting Dergi 8.Sayı

Yazıyı orjinalinden okumak için tıklayın: http://indir.hostingdergi.com.tr/dosya/hostingdergi-8sayi.pdf

22 Haziran 2015, Pazartesi